Irish

For our Irish Speaking Friends

Is é an aidhm atá ag Paróiste  Naomh Pádraig comharsanacht a chruthú ina maireann spiorad an Tiarna agus a chuireann ar chumas muintir an pharóiste fás i ngrá Dé agus i ngrá  a chéile agus meas a bheith acu ar na buanna agus  an talann ata ag gach uile dhuine. Clann Dé le chéile.

Anseo I bparóiste Naomh Pádraig/Eiscear/Baile Adaim, cuirimid fáilte romhaibh do dtí suíomh idirlíon an pharóiste.Cuirimid, an pobal Caitliceach, fáilte roimh na daoine nua a thagann isteach sa cheantar.  Tá fís eacúimineach againn agus tá  rogha leathan nithe againn le h-ofráil. Bfhéidir, go mbeadh spéis agaibh iontu.

Má tá tá tar eis teacht isteach sa cheantar agus má tá  tá le pósadh amach anseo, má tá paistí le baisteadh agat nó ag dul ar scoil, is féidir leat an fhoirm thíos a lionadh isteach agus ansin beimid ábalta ríomhphost a sheoladh chughat agus le h-aon mioneolas a bheas ag teastáil uait sa todhchaí  .Má chuireann tú in iúl dúinn go bhfuil tú anseo, beidh áthas orainn riomh-bhilleog a chur chughat  gach mí le h-eolas faoi na himeachtai a bhionn ar siúl i do cheantar.Míle buíochas.

Beidh fáilte i gcónaí romhat cuairt a thabhairt orainn.