Philipino

For our Philipino Friends

ang itutok ng St Patrick’s parokya ay sa lumikha isa environment di alin ang tangayin ng ang panginoon buhay , itulot lahat ang pagkakasapi ng ang parokya sa tumubo di ang ibigin ng diyos at isa iba at sa pagpitaganan ang handog at talino ng bawa’t isa isa.God’s mag-anak tipunin magkasama.

tayo dito di ang parokya ng St makabayan Esker Dodboro Adamstown naisin sa taggapin ka sa atin parokya website. tayo ang katoliko komunidad taggapin lahat newcomers sa ang malawak. atin pang-malas ay ecumenical at diyan ay a maluwang pagkakaiba-iba ng bagay tayo may sa ihandog , atipan ng pawid mayo akitin ka o mo dating kilala.

kung ka ay bago sa ang malawak at di ang hinaharap ka mayo maaari getting kasal , may mga bata binyag , lumakad sa turuan , kung ka punuin di ang bumuo sa ibaba tayo nasain maaari able sa e – ikoreo ka sino man isa-isahin ka hingin dahil sa ang hinaharap o patagin kung ito ay tangi sa pahintulutan sa amin malaman ka ay dito. tayo nasain maaari masaya sa magpadala ka atin maildrop bawa’t buwan kumuha ano ay pag-alis sa di mo malawak. marami pasalamatan.